වාහක බුෂිං දාම

  • SS Conveyor Bushing Chains, and with Attachements

    SS වාහක බුෂිං දාම, සහ ඇමුණුම් සමඟ

    මල නොබැඳෙන වානේ වාහක දාමය සේදීමේ පරිසරයේ මෙන්ම ආහාර ශ්‍රේණියේ, ඉහළ උෂ්ණත්වයේ සහ උල්ෙල්ඛ යෙදුම්වල භාවිතා වේ. එහි හොඳ යාන්ත්‍රික ගුණ නිසා එය සාමාන්‍යයෙන් 304-ශ්‍රේණියේ මල නොබැඳෙන වානේ වලින් සපයනු ලැබේ, නමුත් ඉල්ලීම මත 316-ශ්‍රේණිය ද ලබා ගත හැකිය. අපි ANSI සහතිකය, ISO සහතිකය සහ DIN සහතිකය සහිත මල නොබැඳෙන වානේ වාහක දාමයක් ගබඩා කර තබමු. ඊට අමතරව, අපි සම්පූර්ණ මල නොබැඳෙන වානේ වාහක දාම ඇමුණුම් සහ මල නොබැඳෙන වානේ ස්ප්‍රොකට් තොගයක් ගබඩා කරමු.