දැව රැගෙන යාම සඳහා වාහක දාම

  • Conveyor Chains For Wood Carry, Type 81X, 81XH, 81XHD, 3939, D3939

    දැව රැගෙන යාම සඳහා වාහක දාම, වර්ගය 81X, 81XH, 81XHD, 3939, D3939

    එය සාමාන්‍යයෙන් 81X වාහක දාමයක් ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ සෘජු පැති තීරු සැලසුම සහ ප්‍රවාහන යෙදුම් තුළ පොදු භාවිතය හේතුවෙනි. බොහෝ විට, මෙම දාමය දැව හා වන වගා කර්මාන්තයේ දක්නට ලැබෙන අතර, "chrome pins" හෝ අධික බර සහිත පැති තීරු වැනි වැඩිදියුණු කිරීම් සමඟින් ලබා ගත හැකිය. අපගේ අධි-ශක්ති දාමය ANSI පිරිවිතරයන්ට අනුව නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර අනෙකුත් වෙළඳ නාම සමඟ මානයන් හුවමාරු වේ, එනම් sprocket ප්‍රතිස්ථාපනය අවශ්‍ය නොවේ.