එන්එම් කප්ලිං

  • NM Couplings with NBR Rubber Spider, Type 50, 67, 82, 97, 112, 128, 148, 168

    NBR රබර් ස්පයිඩර් සහිත NM කප්ලිං, වර්ගය 50, 67, 82, 97, 112, 128, 148, 168

    NM සම්බන්ධ කිරීම හබ් දෙකකින් සහ සියලු වර්ගවල පතුවළ නොගැලපීම් වලට වන්දි ගෙවීමට හැකි නම්‍යශීලී වළල්ලකින් සමන්විත වේ. නම්‍යශීලී මුදු සෑදී ඇත්තේ නයිටයිල් රබර් (NBR) වලින් වන අතර තෙල්, අපිරිසිදු, ග්‍රීස්, තෙතමනය, ඕසෝන් සහ බොහෝ රසායනික ද්‍රාවක වලට අවශෝෂණය කර ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමට හැකි ඉහළ අභ්‍යන්තර තෙතමනය සහිත ලක්ෂණයක් ඇත.