වෙල්ඩ්-ඔන්-හබ්ස්

  • Weld-On-Hubs, Type W, WH,WM per C20 Material

    Weld-On-Hubs, Type W, WH,WM per C20 Material

    Taper Bore Weld-on-Hubs සෑදී ඇත්තේ සම්මත ටේපර් පඳුරු ලබා ගැනීම සඳහා වානේ, සරඹ, තට්ටු කිරීම සහ කම්මැලි වීමෙනි. දිගු කරන ලද ෆ්ලැන්ජ් මගින් පංකා රොටර්, වානේ පුලි, ප්ලේට් ස්ප්‍රොකට්, ප්‍රේරක, උද්ඝෝෂක සහ තවත් බොහෝ උපාංගවලට වෑල්ඩින් හබ් සඳහා පහසු මාධ්‍යයක් සපයයි, ඒවා පතුවළ තදින් සවි කළ යුතුය.