ඕල්ඩ්හැම් කප්ලිං

  • Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    ඕල්ඩ්හැම් කප්ලිං යනු යාන්ත්‍රික බල සම්ප්‍රේෂණ එකලස් කිරීමේදී රිය පැදවීම සහ ධාවනය වන පතුවළ සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරන කොටස් තුනකින් යුත් නම්‍යශීලී පතුවළ කප්ලිං වේ. සම්බන්ධිත පතුවළ අතර සිදුවන නොවැළැක්විය හැකි නොගැලපීම වැළැක්වීමට සහ සමහර අවස්ථාවල කම්පනය අවශෝෂණය කිරීමට නම්‍යශීලී පතුවළ කප්ලිං භාවිතා කරයි. ද්‍රව්‍ය: Uubs ඇලුමිනියම් වල ඇත, ප්‍රත්‍යාස්ථ ශරීරය PA66 හි ඇත.