වේග දාම

  • SS Speed Chains with SS/Plastic Roller Suit toDifferent Kinds of Speed

    SS/ප්ලාස්ටික් රෝලර් ඇඳුම සමඟ SS වේග දාම විවිධ වර්ගයේ වේගයන්

    කුඩා විෂ්කම්භයක් සහිත රෝලරයක් සහ විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත රෝලරයක් ඒකාබද්ධ කරන විශේෂ ව්යුහය 2.5 ගුණයකින් වැඩි වේගයකින් ප්රවාහනය ලබා ගනී. දාමයේ වේගය අඩු නිසා, අඩු ශබ්දයක් සමඟ සමුච්චය විය හැකිය.එය නව බලශක්ති බැටරි, වාහන අමතර කොටස්, මෝටර්, 3C ඉලෙක්ට්රොනික උපකරණ සහ ගෘහ උපකරණ එකලස් කිරීමේ සහ එකලස් කිරීමේ ස්වයංක්රීය ක්ෂේත්රවල බහුලව භාවිතා වේ.