ඇමුණුමක් සහිත කෙටි තාර වාහක දාම

  • SS Short Pitch Conveyor Chains With Attachment Suit to ISO Standard

    ISO ප්‍රමිතියට ඇමිණුම් ඇඳුම සහිත SS කෙටි පිට්ටනි වාහක දාම

    නිෂ්පාදන උසස් තත්ත්වයේ මල නොබැඳෙන වානේ 304 නිෂ්පාදනයෙන් සාදා ඇත. තහඩු නිරවද්‍ය තාක්‍ෂණයෙන් සිදුරු කර මිරිකා සිදුරු කරයි. පින්, බුෂ්, රෝලර් යන්තගත කර ඇත්තේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් ස්වයංක්‍රීය උපකරණ සහ ස්වයංක්‍රීය ඇඹරුම් උපකරණ, මතුපිට පිපිරුම් ක්‍රියාවලිය යනාදිය මගිනි. අභ්‍යන්තර සිදුරු පිහිටීම මගින් නිරවද්‍යතාවයෙන් එකලස් කර, සමස්ත දාමයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා පීඩනය මගින් රිවට් කර ඇත.