විචල්ය වේග දාම

  • Variable Speed Chains, including PIV/Roller Type Infinitely Variable Speed Chains

    PIV/Roller වර්ගය අසීමිත ලෙස විචල්‍ය වේග දාම ඇතුළු විචල්‍ය වේග දාම

    කාර්යය: ආදාන වෙනස් කිරීම ස්ථායී නිමැවුම් භ්‍රමණ වේගය පවත්වා ගන්නා විට නිෂ්පාදන උසස් තත්ත්වයේ මිශ්‍ර වානේ නිෂ්පාදනයෙන් සාදා ඇත. තහඩු නිරවද්‍ය තාක්‍ෂණයෙන් සිදුරු කර මිරිකා සිදුරු කරයි. පින්, බුෂ්, රෝලර් යන්තගත කර ඇත්තේ ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් ස්වයංක්‍රීය උපකරණ සහ ස්වයංක්‍රීය ඇඹරුම් උපකරණ මගින් වන අතර පසුව කාබනීකරණය, කාබන් සහ නයිට්‍රජන් ආරක්ෂණ දැල් පටි උදුන, මතුපිට පිපිරුම් ක්‍රියාවලිය තාප පිරියම් කිරීම හරහා ය.